บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
23 มีนาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
1.งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
2.งานบริหารผลตอบแทน
3.งานพัฒนาและฝึกอบรม
4.งานบริหารพนักงานสัมพันธ์
5.การจัดการทั่วไป
6.การจัดการงานด้านธุรการ
1. เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์,การจัดการ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลและธุรการ ทั้งระบบ มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้เรื่องกฏหมายคุ้มครองแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์,ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
4. มีความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความรู้ด้านการบริหารค่าตอบแทน
5. มีความรู้งานด้านการพัฒนาฝึกอบรม งานด้านแรงงานสัมพันธ์ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และระบบงานธุรการ
นนทบุรี
- เบี้ยขยัน 300/400/600 ตามอัตราก้าวหน้า
- สวัสดิการเงินค่าครองชีพ 750/เดือน
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี
- ลากิจสูงสุด 7 วัน/ปี
- ลากิจพิเศษสูงสุด 7 วัน/ปี
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน/อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
- สวัสดิการรถรับ-ส่ง (บริษัท - สนามบินน้ำ)
- หอพักพนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- โบนัส ตามผลประกอบการ ความสามารถและผลงานของพนักงาน

สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0941892196
ไม่ระบุ

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-9256660 ต่อ 161 , แฟกซ์ : 02-1570404
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า 18 กันยายน 2563
     2. พนักงานลงตู้ 18 กันยายน 2563
     3. พนักงานตรวจสอบสินค้า(Checker) *รับเฉพาะผู้ชายค่ะ* 18 กันยายน 2563
     4. หัวหน้าแผนกจัดส่ง (ประจำบางบัวทอง) 18 กันยายน 2563
     5. รับสมัครงาน(สำหรับผู้พิการ) มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 18 กันยายน 2563
     6. ธุรการจัดส่ง 18 กันยายน 2563
     7. หัวหน้าแผนกธุรการขาย Moderntrade 18 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ 18 กันยายน 2563
     9. หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ 18 กันยายน 2563
     10. พนักงานจัดสินค้า 18 กันยายน 2563
     11. Sale Online 18 กันยายน 2563
     12. พนักงานจัดกิจกรรม 18 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ 18 กันยายน 2563
     14. พนักงานขาย PC (ทั่วประเทศ) 18 กันยายน 2563
     15. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 18 กันยายน 2563