บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
17 กุมภาพันธ์ 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของบริษัท
- พัฒนาพนักงานขาย
- ส่งเสริมการขายและการตลาด
- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มี สามารถอธิบายให้ลูกค้าสนใจและอยากนำสินค้านั้นไปใช้ในฟาร์ม
- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้ากับพนักงานขายเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า
- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง )
2. มีความสามารถในการ present งานให้ลูกค้าสนใจและอยากใช้สินค้าบริษัท
3. เป็นคนครงต่อเวลา มีความอดทนและพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
4. มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงและมีใจรักในงานขายและบริการ
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
ทุกจังหวัด
มีภารกิจเพิ่มเติมในการสนับสนุนงานขายและการตลาดในต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
กรณีโทรสอบถามให้ติดต่อ
สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร : 086-594-4551, 093-9594256

บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 25/76 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 086-594-4551 , แฟกซ์ : 02-930-0230
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :