บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
ตำแหน่ง : งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง)
24 กุมภาพันธ์ 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของบริษัท
- ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย
- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีและสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี
- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า
- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงและมีใจรักในงานขายและบริการ
4. เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนและพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
5. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
6. ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครราชสีมา
1. จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก
2. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน
3. ค่าตำแหน่งงาน (ตามความสามารถ)
4. โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
กรณีโทรสอบถามให้ติดต่อ
สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร : 086-594-4551,093-959-4256

บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 25/76 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 086-594-4551 , แฟกซ์ : 02-930-0230
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดชัยนาทและใกล้เคียง) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง) 25 กุมภาพันธ์ 2563