บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
ตำแหน่ง : งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง)
04 มีนาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของบริษัท
- ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย
- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีและสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี
- มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า
- ขายสินค้าให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สัตวแพทย์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงและมีใจรักในงานขายและบริการ
4. เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนและพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
5. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
6. ถ้าเคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครราชสีมา
1. จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามการขายสินค้า ยิ่งขายมากยิ่งได้คอมมิชชั่นมาก
2. มีเงินช่วยค่าเดินทางในการทำงาน
3. ค่าตำแหน่งงาน (ตามความสามารถ)
4. โบนัส (ตามผลการดำเนินงาน)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
กรณีโทรสอบถามให้ติดต่อ
สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร : 086-594-4551,093-959-4256

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :