บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงาน QC
03 เมษายน 2563
2 อัตรา
ตามตกลง และประสบการณ์ทำงาน
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ , สินค้าระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบันทึกในใบรายงานผลการตรวจสอบ
2. ออกใบรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ติดป้ายบ่งชี้เมื่อพบข้อบกพร่อง
3. ตรวจสอบกระบวนการ Printing , Laminate , Slitting , Bag Making ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เก็บตัวอย่างเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และทดสอบ
1. เพศ , อายุ : ไม่ระบุ
2. วุฒิการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์
3. สาขา : ไม่ระบุ
4. มีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
5. มีควาสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Word , Excel , Powerpoint
6. ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาฝีมือการทำงาน
7. สายตาปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
8. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี การสื่อสารชัดเจนดี
9. มีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจดี
ทุ่งครุ , ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมนอกสถานที่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการค่าทันตกรรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝึกงาน/พาทไทม์ ด่วน 19 กันยายน 2563
     2. ช่างปรับฉีดพลาสติก 19 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่วางแผน 19 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ R&D 19 กันยายน 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 19 กันยายน 2563
     6. ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก 19 กันยายน 2563
     7. ช่างเทคนิค 19 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี 19 กันยายน 2563
     9. ช่างหมึกพิมพ์ 19 กันยายน 2563
     10. พนักงาน QC 19 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี 19 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 19 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 19 กันยายน 2563
     14. ช่างพิมพ์ 19 กันยายน 2563