บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
03 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง และประสบการณ์ทำงาน
1. ตรวจสอบเอกสาร , จัดทำบัญชี และบันทึกบัญชี
2. กระทบยอดบัญชีประจำเดือนที่ได้รับมอบหมาย
3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และส่งแก่ฝ่ายการเงินเพื่อทำจ่าย
4. จัดทำและดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. คำนวนยอดเพื่อจ่ายเงินเดือนตามงวด , จัดทำสรุปยอดการจ่ายเงินเดือน และดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
6. ประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการทำจ่ายเงินเดือน ได้แก่ ฝ่ายบุคคลในด้านข้อมูลที่ใช้คำนวนเงินที่ต้องจ่าย , ฝ่ายการเงินในการขอรับเช็ค , เจ้าหน้าที่ธนาคารในการโอนเงินเดือนแก่พนักงานผ่านบัญชีธนาคาร และพนักงานในกรณีสอบถามรายละเอียดของเงินที่จ่าย
7. ทำรายงานสรุปยอดการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน เพื่อบันทึกบัญชี
8. จัดทำและดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ประกันสังคม ประจำเดือน
9. จัดทำและดำเนินการยื่นภาษี ภงด 1 ก. ประจำปีของบริษัท
10.สามารถวิเคราะห์บัญชี ทำบัญชีกระทบยอดได้
1. เพศ , อายุ : ไม่ระบุ
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์
3. สาขาการบัญชี
4. มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
5. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร , กฎหมายแรงงาน (คำนวนเงินเดือน)
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Word,Excel,Powerpoint
ทุ่งครุ , ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมนอกสถานที่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการค่าทันตกรรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝึกงาน/พาทไทม์ ด่วน 21 กันยายน 2563
     2. ช่างปรับฉีดพลาสติก 21 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่วางแผน 21 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ R&D 21 กันยายน 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 21 กันยายน 2563
     6. ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก 21 กันยายน 2563
     7. ช่างเทคนิค 21 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี 21 กันยายน 2563
     9. ช่างหมึกพิมพ์ 21 กันยายน 2563
     10. พนักงาน QC 21 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี 21 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 21 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 21 กันยายน 2563
     14. ช่างพิมพ์ 21 กันยายน 2563