บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
03 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง และประสบการณ์ทำงาน
1.จัดทำใบสั่งซื้อตาม SPEC พร้อมทั้งติดตามของเมื่อครบกำหนดส่ง
2. ติดต่อประสานกับทาง SUPPLIER เมื่อไม่แน่ใจเรื่อง SPEC และราคา
3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตรงตามเวลา
4. ทำการประเมินผู้ขายและ Outsource รายปัจจุบัน และรายใหม่
5. จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้าและรายละเอียดผู้ขายแต่ละราย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. เพศ , อายุ : ไม่ระบุ
2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet
5. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
6. มีความสามารถในการต่อรองราคาได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีระเบียบวินัย
ทุ่งครุ , ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมนอกสถานที่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการค่าทันตกรรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝึกงาน/พาทไทม์ ด่วน 28 กันยายน 2563
     2. ช่างปรับฉีดพลาสติก 28 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่วางแผน 28 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ R&D 28 กันยายน 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 28 กันยายน 2563
     6. ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก 28 กันยายน 2563
     7. ช่างเทคนิค 28 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี 28 กันยายน 2563
     9. ช่างหมึกพิมพ์ 28 กันยายน 2563
     10. พนักงาน QC 28 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี 28 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 28 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 28 กันยายน 2563
     14. ช่างพิมพ์ 28 กันยายน 2563