บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
03 เมษายน 2563
1 อัตรา
23,000 ขึ้นไป
1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
2. เข้าพบลูกค้าเก่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มยอดสั่งซื้อให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. หารายชื่อลูกค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และวางแผนเข้าพบเพื่อเสนอขาย
4. จัดทำรายงานสรุปการเข้าพบลูกค้ารายสัปดาห์และรายเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5. รับรายละเอียดงานและความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอราคา ติดตามผลและปิดการขาย
6. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่งและเทคโนโนยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
7. ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสร้างสรรค์
8. ให้บริการและตอบคำถามลูกค้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงจัดการกับข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. เพศ / อายุ : ไม่ระบุ
2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีทักษะการขายและการตลาด , สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน
6. มีแนวคิดและพื้นฐานด้านการตลาด
7. สามารถทำงานสภาวะความกดดันได้
ทุ่งครุ , ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมนอกสถานที่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการค่าทันตกรรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝึกงาน/พาทไทม์ ด่วน 19 กันยายน 2563
     2. ช่างปรับฉีดพลาสติก 19 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่วางแผน 19 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ R&D 19 กันยายน 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 19 กันยายน 2563
     6. ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก 19 กันยายน 2563
     7. ช่างเทคนิค 19 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี 19 กันยายน 2563
     9. ช่างหมึกพิมพ์ 19 กันยายน 2563
     10. พนักงาน QC 19 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี 19 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 19 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 19 กันยายน 2563
     14. ช่างพิมพ์ 19 กันยายน 2563