บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
25 มิถุนายน 2562
1 อัตรา
15,000-17,000
ปฏิบัติงานด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทาการตลาด ต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ ทุกประเภท ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ระหว่าง ลูกค้ากับบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามแผนการตลาดและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อย่างประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด
1. เพศ ชาย - หญิง
2. ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ด้านการตลาด 2 - 3 ปี ( 3 ปีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ )
4. มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก มุ่งเน้นลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์
5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
คลองสาน , ธนบุรี , บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล
- วันหยุดตามกฏหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด
อาคารศุภาคาร ห้องที่ G.03 ชั้น G เลขที่ 723 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-0695587

บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

723 อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G.03 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-0695587
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 16 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด 16 กรกฎาคม 2562