บริษัทเค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายรถหน้าโชว์รูม ( มีประสบการณ์บริหารยอดขายรถโชว์รูม )
23 กรกฎาคม 2562
1 อัตรา
20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + คอมฯ
1. วางแผนการทำงานในแผนกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมาย
ยอดขายที่ตั้งไว้ได้ในแต่ละเดือน, ไตรมาส ตลอดจนถึง ปีการขาย นั้นๆ
2. ดูแลให้คำปรึกษา ช่วยหาแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพนักงานขาย
ตลอดจน ประสานงาน ขายกับลูกค้า จนทำให้เกิดยอดขาย
3. สรุปยอดขาย และภาพรวมของลูกค้าทั้งแผนก และวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งส่งรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
4. รักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่
5. คิดกลยุทธ์ วางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทั้ง ภายในแผนก และ ภายนอก(ลูกค้า) ตลอดจน
กิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นว่า มีทิศทางอย่างไร ตลอดจน วิเคราะห์ สถานการณ์ในตลาด เพื่อกระตุ้น
ยอดขาย กีดกันคู่แข่ง และพัฒนาเขตลูกค้า
6. ทำประมาณการขาย ( Sales forecast) ต่อเดือนดูแลการเคลื่อนไหวการสั่งซื้อของลูกค้าให้เป็นไปตามที่
ประมาณ การไว้ให้แม่นยำสูงสุด
7. ประสานงานเพื่อให้ทุกส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้ และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
8. จัดทำเป้าหมายการขาย (Target) /ผลตอบแทนการขาย (Incentive) / ความสามารถพิเศษจากการทำได้ /
จัดทำ Job description เเละ KPI ของทีม
9. รายงาน การรับฟัง ผลปฎิบัติการขององค์กร(เเบบ 360 องศา)จากพนักงานทุกระดับบนล่าง-ล่างบน ทุก
ทางเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของส่วนงาน มีมาตรฐานในการตรวจสอบ/ควบคุมงาน
10. ส่งงานไฟแนส และติดตามสถานะงานจากไฟแนสของทีมขาย พร้อมนำเสนอข้อมูลให้ GM, รอง
ประธานบริหาร และประธานบริหารทราบ
11. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบวุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขา บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในงานด้านการบริหารทีมงาน, การขายรถหน้าโชว์รูมมากกว่า 3 ปี
4. มีความสามารถ ในการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
5. มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
6. ถ้ามีความรู้พื้นฐานในเรื่องงานขายรถยนต์, ศูนย์บริการด้านยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. วัน และเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@kpnmotorcar
@kpnmotorcar
ไม่ระบุ

บริษัทเค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

119 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02-101-1333 ต่อ 26 , แฟกซ์ : 02-101-1334
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทเค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ Collector 23 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่รับรถ (SA) 23 กรกฎาคม 2562
     3. โปรแกรมเมอร์ 23 กรกฎาคม 2562
     4. Sales Online มีประสบการณ์ 23 กรกฎาคม 2562
     5. การตลาดออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2562
     6. ที่ปรึกษาการขายรถ 23 กรกฎาคม 2562
     7. ธุรการ (งานแปรรูปรถ และ งานประกันภัยรถ ) 23 กรกฎาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายขายรถหน้าโชว์รูม ( มีประสบการณ์บริหารยอดขายรถโชว์รูม ) 23 กรกฎาคม 2562
     9. ที่ปรึกษาการขาย ศูนย์บริการ 23 กรกฎาคม 2562
     10. เทเลเซลล์ ( Telesale ) 23 กรกฎาคม 2562
     11. ผู้จัดการทั่วไป 23 กรกฎาคม 2562