AIA Thailand รับสมัครตัวแทน FA (Future Agency)
ตำแหน่ง : FA STANDARD (รับแค่ 5 อัตราเท่านั้น)
26 เมษายน 2562
5 อัตรา
25000
►►► โครงการ FA Standard (Financial Advisor) ◄◄◄

เป็นโปรแกรมอบรมที่ AIA ออกแบบขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน มีความรู้้ด้านการวางแผนทางการเงินและแนะนำสินค้าทางการเงิน ให้คำแนะนำด้วยหลักการวางแผนทางการเงิน เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม ที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมอบรมผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายได้ที่มั่นคงและน่าสนใจ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 1 ปี
ไม่ระบุ
►►► รายได้ ◄◄◄
• แผนรับรองรายได้สูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน
• FYC คอมมิชชั่นลูกค้าใหม่
• RYC คอมมิชชั่นลูกค้าเดิม
• Bonus ตัวแทนใหม่ ( สูงสุด 12,000 บาท 3 เดือนแรก )
• Bonus รายไตรมาส 4 ครั้งต่อปี
• Bonus รายปี 1 ครั้ง
• Bonus Rider สัญญาเพิ่มเติม
• Career Benefit (เปรียบเสมือนเงินเดือนประจำ)

►►► พิเศษเฉพาะตำแหน่ง FA ◄◄◄
• หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน
• โบนัสการคงอยู่ 1 เท่าของแผนรับรองรายได้
• โบนัสความขยัน 1 เท่าของแผนรับรองรายได้
• โบนัสการเลื่อนตำแหน่ง 2.5 เท่าของแผนรับรองรายได้
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สำหรับการไปประชุม MDRT ที่อเมริกา (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

►►► สวัสดิการอื่นๆ ◄◄◄
• ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ (FRINGE BENEFIT)
• ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี
• Agency Security Fund
• สิทธิ์ซื้อหุ้น AIA Hongkong ซื้อ 2หุ้น แถมฟรี 1หุ้น
• รางวัลและคุณวุฒิต่างๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
theetat4
ไม่ระบุ

AIA Thailand รับสมัครตัวแทน FA (Future Agency)

AIA Co.,Ltd เลขที่ 138 อาคาร JCB ชั้น 17 ห้อง 1704 ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0864697345 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ AIA Thailand รับสมัครตัวแทน FA (Future Agency) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. FA STANDARD (รับแค่ 5 อัตราเท่านั้น) 27 พฤษภาคม 2562
     2. FA Prime (รับแค่ 3 อัตราเท่านั้น) 27 พฤษภาคม 2562