บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนขายอาวุโส
23 เมษายน 2562
1 อัตรา
0
• กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
• ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ทีมขายละสายการบังคับบัญชาโครงการแต่ละทีม
• สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด
• กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ *****ประจำสนง.ใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี*****
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3. ปริญญาตรีขึ้นไป การตลาด/บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ (Experience) : 10 ปีขึ้นไป
5. 1. การ Coaching / Training
6. 2. ความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
7. 3. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
8. 4. ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
9. 5. ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สุราษฎร์ธานี
สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด และอื่นๆ
• สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน
• สวัสดิการด้านค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง*
• ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
• อื่นๆ *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
094-3378181
ไม่ระบุ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-963888, 094-3378181, 091-6940544 , แฟกซ์ : 077-963111
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่อ.อ่าวนาง จ.กระบี่) 23 กรกฎาคม 2562
     2. ผู้จัดการส่วนขายอาวุโส 23 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 23 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานภูมิทัศน์ 23 กรกฎาคม 2562
     5. ผจก.ฝ่ายบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล 23 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานขาย ( Sale ) 23 กรกฎาคม 2562
     7. โฟร์แมนก่อสร้าง 23 กรกฎาคม 2562
     8. พนักงานกราฟฟิก 23 กรกฎาคม 2562
     9. วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร) 23 กรกฎาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่่บัญชีต้นทุน 23 กรกฎาคม 2562
     11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม 2562
     12. แม่บ้าน 23 กรกฎาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่ประมาณการและต้นทุน 23 กรกฎาคม 2562