บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
23 เมษายน 2562
1 อัตรา
0
• รับผิดชอบงานทั้งหมดเกี่ยวกับการระบบบัญชีของบริษัท
• จัดทำ และปิดงบ ในแต่ละงวดให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
• จัดทำงบการเงินและงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
• ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านบัญชี
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
*****ประจำสนง.ใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี*****
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
4. ประสบการณ์ (Experience) : 5 ปีขึ้นไป
5. หากมีประสบการณ์ในบริษัท (มหาชน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สุราษฎร์ธานี
สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด และอื่นๆ
• สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน
• สวัสดิการด้านค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง*
• ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
• อื่นๆ *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
094-3378181
ไม่ระบุ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-963888, 094-3378181, 091-6940544 , แฟกซ์ : 077-963111
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่อ.อ่าวนาง จ.กระบี่) 22 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการส่วนขายอาวุโส 22 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 22 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานภูมิทัศน์ 22 พฤษภาคม 2562
     5. ผจก.ฝ่ายบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล 22 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานขาย ( Sale ) 22 พฤษภาคม 2562
     7. โฟร์แมนก่อสร้าง 22 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานกราฟฟิก 22 พฤษภาคม 2562
     9. วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร) 22 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่่บัญชีต้นทุน 22 พฤษภาคม 2562
     11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 พฤษภาคม 2562
     12. แม่บ้าน 22 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่ประมาณการและต้นทุน 22 พฤษภาคม 2562