Vicchi Enterprise CO., Ltd.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)
22 เมษายน 2562
2 อัตรา
ตามเหมาะสม
- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขายให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- รวบรวมรายการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ปฏิบัติงานและ/หรือจากลูกค้าที่ติดต่อโดยตรง
-จัดทำใบสั่งซื้อ S/O ,ใบเสนอราคา ฯลฯ เป็นต้น
- รวบรวมรายงานการขายสินค้าประจำเดือน, ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1. เพศชาย-หญิง ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีความอดทน, มีใจบริการ ,มุ่งมั่น ตั้งใจและกระตือรือล้น
4. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ฯลฯ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

Vicchi Enterprise CO., Ltd.

735/4 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค อาคาร ดี ชั้น จี ห้องเลขที่ ดีจี 01
ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-320-0999 , แฟกซ์ : 02-320-5699
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Vicchi Enterprise CO., Ltd. 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานผลิต ( เฉพาะเพศชาย ) 26 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่งานขายเทคนิค (อาหารสัตว์) 26 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน) 26 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่งานขายเทคนิค (Food) 26 พฤษภาคม 2562