บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมขนอ้อมน้อย
22 เมษายน 2562
1 อัตรา
9,750-12,000
1. ตรวจสอบรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง ให้พร้อมใช้งาน
2. รับใบงานซ่อม ฟังคำชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไข
ในการซ่อมจากผู้จัดการโครงการหรือพนักงานธุรการ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือตามใบแจ้งซ่อม
4. ตรวจทานวันเวลานัดหมาย เลขที่ห้อง เลขที่อาคาร
และหมายเลขโทรศัพท์ลูกบ้านกรณีที่ต้องนัดเวลา
5. เข้าดำเนินการซ่อมงานตามใบแจ้งซ่อมให้แล้วเสร็จ
6. จัดเก็บเครื่องมือและทำความสะอาดบริเวณทำการซ่อม
7. ส่งมอบงานซ่อมให้ลูกบ้านตรวจสอบ อธิบายการใช้งาน
และให้ลูกบ้านลงนามรับงานในใบแจ้งซ่อม
8. ส่งรายงานการซ่อมให้สำนักงานรับทราบ และแจ้ง
รายการอุปกรณ์ที่ใช้ไป
9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำอาคารตามเวลาที่กำหนด
ทุกวัน ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนแล้วแต่กรณี เช่น
ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ
10. บำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำอาคารและเครื่องมือช่าง
ตามกำหนดเวลา
11. ทดสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
12. ติดตั้งหรือถอดมิเตอร์น้ำประปา
ล็อคน้ำหรือปลดล็อคน้ำ ตามคำสั่งผู้จัดการโครงการ
13. ตรวจสภาพห้องหลังลูกค้าย้ายออก แล้วบันทึกรายการ
ทรัพย์สินที่ชำรุดแจ้งให้สำนักงานโครงการทราบ
รวมทั้งซ่อมบำรุงให้พร้อมเข้าอยู่อาศัย
1. เพศ ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีวินัยในการทำงาน
4. มีจิตสำนึกในการบริการ
5. มีมนุษยสัมพันธ์
6. ไม่เสพยาเสพติด
7. มีประสบการณ์ด้านช่างดูแลอาคาร บ้านเรือน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมุทรสาคร
ส่วนลดที่พัก
โบนัส ตามผลประกอบการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนการศึกษาบุตร
เครื่องแบบพนักงาน
ของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานและครอบครัว
กิจกรรมสังสรรค์ของบริษัท
เงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือน
เงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่
วันลากิจ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
วันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ 13 วัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tom.sopapan
ไม่ระบุ

บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด

เคหะสุขาภิบาล 1 เลขที่ 533/21 ซอยนวมินทร์ 74 ถนนนวมินทร์
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-988-9244-5,061-8264773,089-4455768 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง 25 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมขนอ้อมน้อย 25 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานรักษาความสะอาด ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท 25 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท 25 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานเงินเดือนและสวัสดิการ 25 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานช่าง สำนักงานส่วนกลาง 25 พฤษภาคม 2562
     7. นักศึกษาฝึกงานช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการพหลโยธิน กม.44 25 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานรักษาความสะอาด ประจำโครงการเคหะชุมชน คลองหลวง 25 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานรักษาความสะอาด ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 25 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการเคหะชุมชน คลองหลวง 25 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการเคหะชุมชน อ้อมน้อย 25 พฤษภาคม 2562
     12. ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 25 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ พหลโยธิน กม.44 25 พฤษภาคม 2562
     14. พนักงานรักษาความสะอาด ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 25 พฤษภาคม 2562
     15. ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทร คลองหลวง 25 พฤษภาคม 2562
     16. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการเคหะชุมชน รามอินทรา (กีบหมู) 25 พฤษภาคม 2562