บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
08 พฤษภาคม 2562
2 อัตรา
ตามตกลง
1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น
2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม
4. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องมือวัดกระแส เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความต้านทาน เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงานในระดับช่างเทคนิค
3. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
4. มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
5. มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สมุทรปราการ
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-ค่าล่วงเวลางาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าที่พัก
-ค่าอาหาร
-ชุดฟอร์มพนักงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

27/12 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3373193, 080-4346790 , แฟกซ์ : 02-3373194
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 25 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างประปา 25 พฤษภาคม 2562
     3. วิศวกรไฟฟ้า 25 พฤษภาคม 2562