บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประจำอ่าวนางแลนด์มาร์ค) ด่วน
21 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน

5. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
1. อายุตั้งแต่27-35ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสายงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
7. สามารถทำงานนอกเวลาได้
8. สามารถควบคุม บริหาร จัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบี่
ประกันสังคม วันหยุดพักร้อนประจำปี และ โบนัสตามผลประกอบการณ์
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
โทร 0824500052

บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด

638 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-5709009 , 082-450-0052 , แฟกซ์ : 02-570-9111
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด 47 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน PC (ประจำไทวัสดุ บ้านฉาง) 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงาน PC ไทวัสดุ ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 26 พฤษภาคม 2562
     3. sale spec (ด่วน) 26 พฤษภาคม 2562
     4. จัดซื้อ 26 พฤษภาคม 2562
     5. ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (ประจำอ่าวนางแลนด์มาร์ค) ด่วน 26 พฤษภาคม 2562
     6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประจำอ่าวนางแลนด์มาร์ค) ด่วน 26 พฤษภาคม 2562
     7. ช่างเทคนิค 26 พฤษภาคม 2562
     8. คลังสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างเทคนิค 26 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานจัดซื้อ 26 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงาน PC (ไทวัสดุ นครปฐม) 26 พฤษภาคม 2562
     12. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์) 26 พฤษภาคม 2562
     14. พนักงาน PC (ไทวัสดุ ลพบุรี) 26 พฤษภาคม 2562
     15. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สระบุรี) 26 พฤษภาคม 2562
     16. พนักงาน PC (ไทวัสดุ ฉะเชิงเทรา) 26 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงาน PC (ไทวัสดุ รังสิต) 26 พฤษภาคม 2562
     18. พนักงานบัญชี (โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค) 26 พฤษภาคม 2562
     19. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ด่วน) โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค 26 พฤษภาคม 2562
     20. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สาขานครราชสีมา) 26 พฤษภาคม 2562
     21. ดราฟแมน 26 พฤษภาคม 2562
     22. แม่บ้าน ( สมัครงานโทร 082-450-0052 ) 26 พฤษภาคม 2562
     23. พนักงาน PC (บุญถาวร พระราม 2) 26 พฤษภาคม 2562
     24. แม่บ้าน สมัครโทร 090-265-3244 26 พฤษภาคม 2562
     25. Social network 26 พฤษภาคม 2562