บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล ไออ้อนเวิร์ค จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
18 เมษายน 2562
1 อัตรา
ตามคกลง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารด้านการวางแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
-จดบันทึก รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้หัวหน้าแผนกทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขและป้องกันต่อไป
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศชาย อายุ 20-40 ปี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น MS WORD, MS EXCEL
สมุทรสาคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล ไออ้อนเวิร์ค จำกัด

36 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-861489 , แฟกซ์ : 034-861408
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล ไออ้อนเวิร์ค จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 24 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างซ่อมบำรุง 24 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 24 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 24 พฤษภาคม 2562