บริษัท เอ็น.เค.จี.พลัส จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ Survey
07 พฤษภาคม 2562
2 อัตรา
15,000+
1. รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและตรวจสอบการวางผังบริเวณและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
3. รับผิดชอบ จัดเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง อีกทั้งบำรุงรักษาและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด
4. การสำรวจขนาด ระดับและแนวดิ่ง แนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสามารถตรวจสอบผลที่ถูกต้องได้
5. จัดทำข้อมูล วางผัง ให้แนวระดับ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถทวนสอบได้
6. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาด ระยะ แนว และค่าระดับทุกขั้นตอนการก่อสร้างและหลังดำเนินการ โดยเทียบกับแผนและข้อกำหนด พร้อมบันทึกผลลงในเอกสารการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทฯและดูแลความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเคร่งครัด
1. การศึกษา ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ งานสำรวจ งานก่อสร้าง อย่างน้อย 2-3 ปี
3. สามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ดี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
5. สามารถประจำหน้างานต่างจังหวัดได้
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
nuii_pretty
email : nuii@nkgen.com

บริษัท เอ็น.เค.จี.พลัส จำกัด

เลขที่ 1697/155 อาคารจิตราภาเพลส ชั้นที่ 14 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-939-8341-2 , แฟกซ์ : 02-939-8343
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น.เค.จี.พลัส จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างสำรวจ Survey 25 พฤษภาคม 2562
     2. Draftsman (โทร.02-939-8341-2) 25 พฤษภาคม 2562