บริษัทโพลีพลาสติก จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องอัดฉีด
08 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
ไม่ระบุ
1. บริหารจัดการในเรื่องการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ก่อนและหลังทำการผลิต รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุงแม่พิมพ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. รับแผนผลิตจากทางงานวางแผนฯ และประสานงานกับทางแผนกผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเช็คสภาพและ
ความพร้อมของแม่พิมพ์ ก่อนทำการผลิต
3. ประสานงานกับผู้รับซ่อมแม่พิมพ์ภายนอก กรณีที่แม่พิมพ์มีปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องมือกล, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานฉีดพลาสติก มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ทางด้านงานฉีดพลาสติก
4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
สมุทรสาคร
1.ประกันสังคม
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับเงินเดือนทุกปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัทโพลีพลาสติก จำกัด

เลขที่ 209 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-0046 , แฟกซ์ : 02-420-3273
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทโพลีพลาสติก จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างซ่อมเครื่องอัดฉีด 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงาน QC 26 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 พฤษภาคม 2562