บริษัท คาสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : Assistant
10 เมษายน 2562
2 อัตรา
12,000 - 20,000
- ประสานงานในส่วนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของลูกค้า
- ประสานงานกับผู้จัดการคนไทย และผู้จัดการไต้หวัน เพื่อให้งานเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลา
- สรุปรายงานเสนอผู้บริหารตามรอบการรายงาน และตามที่ผู้บริหารร้องขอ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะสามารถมีความก้าวหน้าในงานมาก และอาจได้สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. มีความขยัน อดทน สู้งาน และเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
2. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้คนแผนกต่างๆในองค์กรได้
3. เป็นผู้มีความคิดรอบคอบ กล้าตัดสินใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่
ขอนแก่น
- ประกันสังคม
- พักร้อน
- เบี้ยขยัน
- เงินรายได้พิเศษจากผลการทำงานยอดเยี่ยม
- โบนัสประจำปี
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะมีรายได้เป็นพิเศษ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@ygq6141m
ไม่ระบุ

บริษัท คาสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปเรชั่น จำกัด

235 หมู่ 5 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 043-009605 , แฟกซ์ : 043-009606
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท คาสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปเรชั่น จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant 19 กรกฎาคม 2562