บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
ตำแหน่ง : Personal Financial Advisor (Wealth Center)
08 พฤษภาคม 2562
5 อัตรา
30,000 - 50,000
• เป็นทีปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทาง ด้านการลงทุน (Wealth Product) อาทิเช่น กองทุน , ประกัน , เงินฝาก

• ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (New Preferred Volume > one million)

• จัดทําข้อมูลและสรุปผลวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนและ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ของธนาคาร

• ออกเยี่ยมเยียนและติดตามดูแลลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้ บริการเพื่อนํามาปรับปรุง

• วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของธนาคาร เพื่อส่ง เสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทีได้รับ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การตลาด หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร อาทิเช่น ประกัน กองทุน เงินฝาก สินเชื่อ
4. มีประสบการณ์ด้านการดูแลกลุ่มลูกค้า Wealth เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป
5. มีใบอนุญาต Life-insurance Non Life-insurance และ Single License
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, PowerPoint, Internet ได้
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
htc0at
htc0at
Sirorat Anuttreeyakul
Assistant Recruitment Manager
065-056-2509
Human Tech Recruitment Co., Ltd.
www.humantechrecruitment.com
Email : sirorat.a@humantechrecruitment.com

21ST Floor CP Tower 2,Ratchadapisek Rd., Dindaeng
Dindaeng Bangkok Thailand 10310

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด

1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-0263624
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด 230 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Cleansing Supervisor (ติดต่อคุณเฟิร์ส 097-9629791) 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขายประกันทางโทรศัพท์ 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานขายประกันทางโทรศัพท์ 26 พฤษภาคม 2562
     4. Senior Accountant [Contact K.Jenny] 26 พฤษภาคม 2562
     5. Cleansing Supervisor (ติดต่อคุณเฟิร์ส 097-9629791) 26 พฤษภาคม 2562
     6. SAP HR Analyst 26 พฤษภาคม 2562
     7. UxDesigner 26 พฤษภาคม 2562
     8. Sales-Coordinate(Administrator) 26 พฤษภาคม 2562
     9. Campaign Management 26 พฤษภาคม 2562
     10. Senior Sales Consultant(B2B2C) 26 พฤษภาคม 2562
     11. HRBP Manager 26 พฤษภาคม 2562
     12. Pl/Sql Developer 26 พฤษภาคม 2562
     13. IT Recruiter 26 พฤษภาคม 2562
     14. Devops 26 พฤษภาคม 2562
     15. JAVA Developer 26 พฤษภาคม 2562
     16. Team Lead Call center (Assistant Manager Level) ออฟฟิศมีนบุรี ติดต่อคุณต้าร์ 098-2512312 26 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล HRBP Manager 26 พฤษภาคม 2562
     18. ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านประจำ MRT สายสีน้ำเงิน 26 พฤษภาคม 2562
     19. ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านประจำสำนักงาน 26 พฤษภาคม 2562
     20. Cleansing Supervisor (ติดต่อคุณเฟิร์ส) 26 พฤษภาคม 2562
     21. Call Center (English) ติดต่อคุณต้าร์ 098-2512312 26 พฤษภาคม 2562
     22. HR [Recruiter] 26 พฤษภาคม 2562
     23. Personal Financial Advisor (Wealth Center) 26 พฤษภาคม 2562
     24. Call center supervisor 26 พฤษภาคม 2562
     25. Call Center 26 พฤษภาคม 2562