บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (โทร.086-594-4551)
23 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
ตามความสามารถ
- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทที่มี
- เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
- ติดต่อประสานงานและเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ขยันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน กล้าพูดกล้าแสดงออก
5. รักงานบริการและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
6. มีรถยนต์ส่วนตัว
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานหลักอยู่ที่กรุงเทพฯและมีภารกิจเพิ่มเติมในการสนับสนุนงานขายและการตลาดในต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
กรณีโทรสอบถามให้ติดต่อ
สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร : 086-594-4551, 093-9594256

บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 25/76 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 086-594-4551 , แฟกซ์ : 02-930-0230
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :