บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง : SALE ENGINEER
13 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
• จัดทำแผนงานขาย และเป้าหมายการขาย
• ติดตามลูกค้าปัจจุบัน และ ออกเยี่ยมลูกค้าใหม่
• จัดทำใบเสนอราคา จนถึงติดตามการออกใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• ประสานงานกับผู้ผลิตและแผนกอื่น ๆ ในองค์กร
• ประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่บริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
1. เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตาม และเยี่ยมลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน เพื่อนำเสนอและรับความต้องการของลูกค้า
4. ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้น, ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีรถยนต์ และ มีใบอนุญาติขับขี่
6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้
7. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักร หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นนทบุรี
- ขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ (บวกด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
- โบนัสประจำปี
- ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. PART TIME 24 พฤศจิกายน 2563
     2. พนักงานยานยนต์ /พนักงานส่งสินค้า 24 พฤศจิกายน 2563
     3. SALE ENGINEER 24 พฤศจิกายน 2563