ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พี 48 เอ็นจิเนียริ่ง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
25 มีนาคม 2562
1 อัตรา
17000
ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้ง Preventive Maintenance ซึ่งการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฎิบัติงาน สถานีไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม
1. เพศชาย อายุ 22 – 30 ปีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปในสำนักงานได้ เช่น MS Word, Excel, Power point, Photoshop, Auto CAD
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถร่วมงานเป็นทีมได้
5. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบมีความคิดเป็นระบบ ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1-2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ทุกจังหวัด
1. เงินเดือน
2. OT
3. เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด
4. โบนัสประจำปี
5. ประกันสังคม
6. ประกันอุบัติเหตุ
7. ที่พัก (กรณีทำงานต่างจังหวัด)
8. ยูนิฟอร์มหลังผ่านการทดลองงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พี 48 เอ็นจิเนียริ่ง

34/26 หมู่บ้านนนทรี 4 หมู่ 5 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-8815669 , แฟกซ์ : 02-8816855
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พี 48 เอ็นจิเนียริ่ง 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 24 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 24 พฤษภาคม 2562
     3. ช่างไฟฟ้า 24 พฤษภาคม 2562