บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Design Engineer
22 มีนาคม 2562
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1.ออกแบบและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟยานยนต์
2.วิเคราะห์ตรวจสอบและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.ให้คำปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาแก่ลูกค้า
4.ประสานงานกับลูกค้าและบุคลากรภายในองค์กร
5.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต,วิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์,วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบ 3-5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Catia ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ปทุมธานี
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง,ค่าเดินทาง
เบี้ยขยัน
การทำประกันชีวิตและสุขภาพ (ประกันหมู่)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(บริษัทสมทบให้สูงสุด 7%)
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินรางวัลประจำปี

ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด ปีแรก ปีถัดไป 2 ชุด ซักรีด ฟรี
บริษัทรับผิดชอบจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้พนักงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-5815462-3 , แฟกซ์ : 02-5815397
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Design Engineer 25 พฤษภาคม 2562