บริษัท แอคชีฟ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกร ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
ปิดรับสมัครแล้ว
1 อัตรา
N/A
-วางแผนการดำเนินงาน ในการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
-ดูแล ความคุม ช่างให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
-สรุปแผนงานและนำเสนอ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
3. มีใบประกอบวิชาชพีพวิศวกรรม (กว.)
4. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
คลองสาน , ธนบุรี , บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
- ตามกฏหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
pumka179
ไม่ระบุ

บริษัท แอคชีฟ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 6/1 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 4 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-971-7477-9 ต่อ 302 , แฟกซ์ : 02-971-7787
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :