Double S System co.,ltd
ตำแหน่ง : วิศกรระบบ/Engineer
24 พฤษภาคม 2562
หลายตำแหน่ อัตรา
ตามตกลง
- ประสานงานกับทรัพยากรของบริษัทที่อยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- รายงานความคืบหน้าของโครงการ
- จัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้างงานระบบ
- คิดปริมาณงานและวางแผนงานก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง
- ดูแลระบบก่อสร้างอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- คำนวณโครงสร้าง ถอดวัสดุ ประมาณราคา
- ดูแลในส่วนหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
4. ขยัน อดทน
คลองสามวา , มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
- ประกันสังคม
- การปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ


เอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
- Resume
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร(เฉพาะชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43
- ใบผ่านงาน(ถ้ามี)
- อื่นๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
- ติดต่อ คุณดวงดารา 093 580 7479
- E-mail : Duangdara.dss@gmail.com

Double S System co.,ltd

เลขที่ 89/212 หมู่บ้าน อาร์ เค พาร์ค ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 093-580-7479 , แฟกซ์ : 02-171-5040
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Double S System co.,ltd 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Fore Man Electrical 24 พฤษภาคม 2562
     2. M&E (Mechanical and Electrical) /วิศวกรงานระบบ 24 พฤษภาคม 2562
     3. Fore Man M&E 24 พฤษภาคม 2562
     4. วิศกรระบบ/Engineer 24 พฤษภาคม 2562
     5. โฟร์แมน 24 พฤษภาคม 2562
     6. วิศกรไฟฟ้า/Engineer 24 พฤษภาคม 2562