บริษัท ซี-คอน โกลบอล บิซซิเนส จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
19 เมษายน 2562
2 อัตรา
12000-15000
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้า
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า
- มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถปรับแผนการขายทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเจาะหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย มีความเป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี
1. วุฒิปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส และประโยชน์จาก
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี
5. ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค หรือลูกค้า
6. ต้องเป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีลักษณะเป็นผู้ให้ความอบอุ่น รู้จักกาละเทศะ
7. รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย
8. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย เนื่องจากการที่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข่าวสารด้วยทางด่วนข้อมูล ด้วยตัวเองได้ ดังนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องเรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคการขายให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
9. มีความขยัน อดทน
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ประเภทของงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : ประกันสังคม,โบนัส (ตามผลประกอบการ)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
nassarabusiness
nassarabusiness
ติดต่อสอบถาม 02-942-3078 / 086-378-7273
คุณเนตรทราย ศิริวัฒน์

บริษัท ซี-คอน โกลบอล บิซซิเนส จำกัด

17/66-68 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-9423078 , แฟกซ์ : 02-9423079
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี-คอน โกลบอล บิซซิเนส จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานทำความสะอาด 25 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 25 มิถุนายน 2562