ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
21 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
10000-12000
- จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
- จัดทำตารางงาน ติดตามงาน
- สรุปและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (บางครั้ง)
1. อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดได้ดี
4. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารได้ดี
5. มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
8. สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ (บางครั้ง)
9. สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครราชสีมา
- เงินเดือนประจำ
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
8431fern
8431fern
ติดต่อคุณ ชุติกาญจน์(เฟิร์น) 093-0890997

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์

517/14-15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 093-0890997 เฟิร์น
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ 22 พฤษภาคม 2562
     2. ฝ่ายบุคคล 22 พฤษภาคม 2562
     3. กราฟฟิค (Graphic) 22 พฤษภาคม 2562
     4. การตลาด (Marketing) 22 พฤษภาคม 2562
     5. การตลาด 22 พฤษภาคม 2562
     6. ธุรการ 22 พฤษภาคม 2562
     7. ธุรการ 22 พฤษภาคม 2562