บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : System Analyst
12 เมษายน 2562
1 อัตรา อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
- วิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ใช้
- ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของ Requirement
- ออกแบบโครงสร้างDatabaseและพัฒนาระบบ
- ประสานงานการพัฒนาSoftware รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกับทีม Programmer
- เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติทีมต่อไป
1. เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบโปรแกรม 2 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ที่ดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-308-9815, 02-308-9939 ,02-308-9914 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 142 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด 19 พฤษภาคม 2562
     2. Social Media 19 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่บุคคล (Time Attendance) 19 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์(FA) รายได้รวม 20,000 ขึ้นไป 19 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่บังคับคดี สาขาเชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit) ประจำที่สนญ.และสาขารามอินทรา 19 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2562
     8. System Analyst 19 พฤษภาคม 2562
     9. Programmer 19 พฤษภาคม 2562
     10. IT Support 19 พฤษภาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่บังคับคดี สาขาสุราษฎร์ธานี 19 พฤษภาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างอาวุโส 19 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.ฉะเชิงเทรา รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.สิงห์บุรี รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 พฤษภาคม 2562
     15. Collection Supervisor ประจำสาขาระยอง 19 พฤษภาคม 2562
     16. Collection Supervisor ประจำสาขาร้อยเอ็ด 19 พฤษภาคม 2562
     17. Collection Supervisor ประจำสาขาบุรีรัมย์ 19 พฤษภาคม 2562
     18. Collection Supervisor ประจำสาขานครราชสีมา 19 พฤษภาคม 2562
     19. Collection Supervisor ประจำสาขาชัยภูมิ 19 พฤษภาคม 2562
     20. Collection Supervisor ประจำสาขาฉะเชิงเทรา 19 พฤษภาคม 2562
     21. Collection Supervisor ประจำสาขาอุดรธานี 19 พฤษภาคม 2562
     22. Collection Supervisor ประจำสาขาหาดใหญ่ 19 พฤษภาคม 2562
     23. Collection Supervisor ประจำสาขานครสวรรค์สาขา1 19 พฤษภาคม 2562
     24. Collection Supervisor ประจำสาขานครปฐม 19 พฤษภาคม 2562
     25. Collection Supervisor ประจำสาขาภูเก็ต 19 พฤษภาคม 2562