บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างอาคาร
26 เมษายน 2562
หลายอัตรา อัตรา
ไม่ระบุ
1. จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
2. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
3. ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีชำรุดและจัดการควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
5. ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
6. จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน
7. อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์งานอาคารชุด ประสบการณ์งานซ่อมสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าและประปาเป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถตอบคำถามลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี
6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
7. สามารถทำงานเป็นกะ หรือวันเสาร์ อาทิตย์ได้
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
1. มีประกันสังคม
2. มีชุดยูนิฟอร์ม
3. มีสิทธิ์ลาตามกฎหมายแรงงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 74/5 อาคารลิฟวิ่งเพลส 2 ซอยศูนย์วิจัย 14 (ABC) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2007-0117 , 09-0987-2207 , แฟกซ์ : 0-2007-0117
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่) 25 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการพื้นที่ 25 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 25 พฤษภาคม 2562
     4. เลขานุการผู้บริหาร 25 พฤษภาคม 2562
     5. แม่บ้าน 25 พฤษภาคม 2562
     6. ผู้จัดการอาคารชุด 25 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 25 พฤษภาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 25 พฤษภาคม 2562
     9. หัวหน้าช่างอาคาร 25 พฤษภาคม 2562
     10. ช่างอาคาร 25 พฤษภาคม 2562