สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา)
17 พฤษภาคม 2562
2 อัตรา
-
ไม่ระบุ
1. กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3
2. มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างฝึกงาน (ออกนอกสถานที่มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม)
3. มีเป้าหมายจะทำงาน ทางด้านบัญชี หรืองานตรวจสอบต่อไป
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
หลักฐานการสมัครงาน
1. TRANSCRIPT
2. รูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kaysasi2017
ไม่ระบุ

สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ

142/76-77 อาคารคลองจั่นเพลส อาคาร B ชั้น 16 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-3778652-3, 081-6594966 , แฟกซ์ : 02-7286358
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา) 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี (Accounting staff) 27 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior Audit Assistant) 27 พฤษภาคม 2562