สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior Audit Assistant)
17 พฤษภาคม 2562
2 อัตรา
-
สำนักงานตรวจสอบบัญชี ต้องการบุคคลากรที่มาร่วมทำงานกับเรา เป็นสำนักงานที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบบัญชีกว่า 30 ปี
* มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีธุรกิจทั่วไป มากกว่า 200 บริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมภัตตาคาร นำเข้าส่งออก ซื้อมาขายไป ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รับจ้างทำของ โชว์รูมรถยนต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องการบุคคลากรเพิ่มเติม
1. จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และตั้งใจทำงาน
4. มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel
6. สามารถใช้ Program Express ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เบี้ยเลี้ยง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kaysasi2017

+ หลักฐานการสมัครงาน
1. TRANSCRIPT
2. รูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ

142/76-77 อาคารคลองจั่นเพลส อาคาร B ชั้น 16 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-3778652-3, 081-6594966 , แฟกซ์ : 02-7286358
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา) 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี (Accounting staff) 27 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior Audit Assistant) 27 พฤษภาคม 2562