สำนักงาน ทักษิณการบัญชีและธุรกิจ
ตำแหน่ง : เลขานุการ (Secretary)
17 มีนาคม 2563
2 อัตรา
17000
ไม่ระบุ
1. ใช้เทคโเลยีคล่อง
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. อดทน
4. มีทักษะในการแก้ปัญหาได้
กระบี่
มีบ้านพัก
ประกันสังคม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สำนักงาน ทักษิณการบัญชีและธุรกิจ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ (Secretary) 25 มกราคม 2564
     2. สมุห์บัญชี (Accountant) 25 มกราคม 2564
     3. พนักงานบัญชี (Accounting) 25 มกราคม 2564
     4. ธุรการ (Admin) 25 มกราคม 2564