บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : โครงการโคราช ผู้รับเหมา ก่อฉาบปูกระเบื้อง
07 พฤษภาคม 2562
20 อัตรา
10000
ผู้ว่าจ้าง งานระบบ ฝาก มา ให้ หา ผู้รับเหมาก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง
1. ขยัน
2. ซื่อสัตว์
3. ประหยัด
4. อดทน
นครราชสีมา
เป็น ผู้รับ เหมาก่อ ฉาบ ปู กระเบิ้อง งาน โครง การ สมาท แวลู่ โคราช หลัง ห้าง เซ็นทรัล โคราช เจ้า นาย ฝาก ให้ หา ผู้รับเหมาให้ ครับ รายละเอียด ติดต่อ มา เดี๋ยว ติดต่อนายให้ ครับ เงิน ชัวร์ ผม เหมาไฟฟ้า อยู่ที่นั่น งาน ก่อสร้าง ช้า ผู้รับเหมาไม่พอ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
sontaya.k0616869878
sontaya.k0616869878
ติด ต่อ 0616869878

บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 14/521 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 061-686-9878,089-777-6090 , แฟกซ์ : 02-905-5225
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 22 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โครงการโคราช ผู้รับเหมา ก่อฉาบปูกระเบื้อง 19 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างไฟฟ้าคอนโทรลแอร์ ไซท์งาน งานระบบ 19 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้รับเหมาทำงานดันท่อลอดHDD Pipe Jacking 19 กรกฎาคม 2562
     4. ธุระการ แอ้ดมิน รีพอท เอกสารไซท์งาน EMC ชายทะเลบางขุนเทียน โรงพยาบาล ผู้สูงอายุ 19 กรกฎาคม 2562
     5. คนขับรถแมคโคเล็ก3ตันคูโบต้า 19 กรกฎาคม 2562
     6. ธุระการ แอ้ดมิน รีพอท เอกสาร ไซท์โคราช 19 กรกฎาคม 2562
     7. สต๊าปโฟร์แมนไฟฟ้าหน้างาน 19 กรกฎาคม 2562
     8. ช่างไฟ เดินท่อ ร้อย สาย ไฟ ภายใน อาคาร 19 กรกฎาคม 2562
     9. ผู้ช่วยช่าง ไฟฟ้า เดินท่อร้อย สาย ในอาคาร 19 กรกฎาคม 2562
     10. คนขับ แมคโค เล็ก PC30คูโบต้า 19 กรกฎาคม 2562
     11. พนักงานขับรถ ปิคอัพ ส่งของ 19 กรกฎาคม 2562
     12. พนักงานขับรถแม็คโคร เล็ก 19 กรกฎาคม 2562
     13. ช่างปูน เข้าแบบ เทปูน แท่นเครื่อง 19 กรกฎาคม 2562
     14. ช่างไฟฟ้า วางท่อร้อยสาย ติดตั้งเสาไฟ 19 กรกฎาคม 2562
     15. แรงงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างไฟ ติดตั้ง 19 กรกฎาคม 2562
     16. ผู้รับเหมา ทำงานดันท่อลอด pipe jacking 19 กรกฎาคม 2562
     17. ช่างไฟฟ้า เดินท่อร้อยสาย ติดตั้งโคมไฟ 19 กรกฎาคม 2562
     18. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กรรมกร งานไฟฟ้า เทปูนตอม่อ 19 กรกฎาคม 2562
     19. ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร 19 กรกฎาคม 2562
     20. FOREMAN ไฟฟ้า 19 กรกฎาคม 2562
     21. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 19 กรกฎาคม 2562
     22. ช่างก่อสร้าง วางท่อใต้ดิน(ดักส์แบ้งค์) 19 กรกฎาคม 2562