บริษัท แอนไทซ์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด / หัวหน้าแผนกเมอร์แซนไดเซอร์
07 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
30000-40000
1 ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานและนโยบายบริษัทฯ
2 วางแผนขยายตลาดและลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม เช่นกลุ่มลูกค้า อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง
3 พบปะและเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อหาข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
4 กำหนดราคาขาย ลูกค้าแต่ละรายให้สอดคล้องกับต้นทุนบริษัทและความต้องการของลูกค้า
5 สรรหาวัตถุดิบและ DESIGN ใหม่
6 บริหารและจำหน่ายสินค้าที่เหลือในสต็อก
7 ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินหนี้ RM ของลูกค้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
8 บริหารและผลักดัน RM IMPORT ของลูกค้าให้เป็นสินค้าและสรุปผู้รับผิดชอบ RM ที่เหลือ
9 บริหาร และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชาย หรือ หญิง
2. วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเทคโนโลยี เสื้อผ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง
4. ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
คลองสาน , ธนบุรี , บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
- ประกันสังคม
- งานปีใหม่
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
- ปรับเงินเดือนทุกปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท แอนไทซ์ จำกัด

547-555 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-8624307-9 ต่อ 26 , แฟกซ์ : 02-8624347
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอนไทซ์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี 27 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด / หัวหน้าแผนกเมอร์แซนไดเซอร์ 27 พฤษภาคม 2562