บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พลังงานอาวุโส
23 กุมภาพันธ์ 2562
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
1. ดูแลด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและกฎกระทรวง
2. ร่วมจัดทำโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
3. ร่วมจัดทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
4. ร่วมจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
1. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สมุทรปราการ
- รถรับ/ส่ง
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินกู้ฉุกเฉิน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bowvy4747
bowvy4747
ไม่ระบุ

บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด

234 หมู่ 4 ซอยสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-8195600 , แฟกซ์ : 02-8195618
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้า 22 กรกฎาคม 2562
     2. หัวหน้าแผนก Finishing 22 กรกฎาคม 2562
     3. วิศวรกร Logistics 22 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 กรกฎาคม 2562
     6. ช่างไฟฟ้าโรงงาน 22 กรกฎาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 22 กรกฎาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่พลังงานอาวุโส 22 กรกฎาคม 2562