บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
27 เมษายน 2563
2 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1. ผลิตสินค้าตาม Plan งาน
2. จัดเก็บสินค้าให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด
3. สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง
4. มีความอดทน และรับผิดชอบ
สมุทรปราการ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. นำเที่ยวประจำปี
4. กีฬาสีประจำปี
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. ชุดฟอร์มบริษัทฯ
7. เบี้ยขยัน
8. เบี้ยเลี้ยง
9. ประกันอุบัติเหตุ
10. ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วันทำงาน
11.ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์, กรณีบ้านเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
13. กองทุนประกันสังคม
14 กองทุนเงินทดแทน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0863076338
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 09 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด) 09 สิงหาคม 2563
     3. แม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     4. แม่บ้าน (ประจำบ้านนาย) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 09 สิงหาคม 2563
     6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 09 สิงหาคม 2563