สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
24 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
•พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและปัจจัยสี่
•พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร
•สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้
•ช่วยดูแลงานด้านการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ และระบบสาธารณูปโภค การบำรุงรักษาแหล่งเรียนรู้
•ร่วมเป็นทีมวิทยากร/พี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ
•ร่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม
•สรุปผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้และจัดทำรายงาน
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวช./ปวส. (สาขาวิชาเกษตร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ฯลฯ) หรือระดับปริญญาตรี (สาขาการเกษตร)
3. เชื่อมั่นในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตัวเองในเรื่องอาหาร (หากมีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ สามารถวางแผนการเพาะปลูก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตนเอง
5. มีความกล้าหาญ และไม่กลัวที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท
6. อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย (อยู่ง่ายกินง่าย) รักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tonypuy
tonypuy
ไม่ระบุ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73210
โทรศัพท์ : 02-408-1600 , แฟกซ์ : 02-4081601 และ 02-4081602
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ต้องการด่วน !!! ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภายใต้การสนับสนุนจากสสส. 24 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี 24 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 24 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 24 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี) 24 พฤษภาคม 2562