บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : Site Manager
17 เมษายน 2562
2 อัตรา
ตามตกลง
บริหารงานหน่วยงาน
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำระดับภาคีวิศวกร
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานหน่วยงานๆไม่น้อยกว่า 12 ปี
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Excel , Word , PowerPoint , Project , Autocad และอื่นๆ
5. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้
7. มีความทุ่มเทต่อหน้าที่ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8. มีความสื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ ต่อองค์กร
9. สามารถ พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
ระยอง
ตามโครงสร้างบริษทั
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 033-012415 , แฟกซ์ : 033-012417
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Site Manager 19 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล 19 พฤษภาคม 2562
     3. Engineer Eletrical 19 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Manager 19 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง 19 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 19 พฤษภาคม 2562
     7. IT Engineer 19 พฤษภาคม 2562
     8. Bidding Engineer 19 พฤษภาคม 2562
     9. QA/QC Manager 19 พฤษภาคม 2562
     10. Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ) ด่วน!!!! 19 พฤษภาคม 2562
     11. Site Supervisor 19 พฤษภาคม 2562
     12. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 พฤษภาคม 2562
     13. เลขานุการผู้บริหาร 19 พฤษภาคม 2562
     14. Project Manager 19 พฤษภาคม 2562
     15. QA/QC Engineer 19 พฤษภาคม 2562
     16. Project Engineer 19 พฤษภาคม 2562
     17. Safety Technician ด่วน!!!! 19 พฤษภาคม 2562
     18. Deputy Managing Director of Engineering and Project Management 19 พฤษภาคม 2562
     19. Safety Manager ด่วน!!!! 19 พฤษภาคม 2562