บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : Site Manager
17 กรกฎาคม 2562
2 อัตรา
ตามตกลง
บริหารงานหน่วยงาน
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำระดับภาคีวิศวกร
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานหน่วยงานๆไม่น้อยกว่า 12 ปี
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Excel , Word , PowerPoint , Project , Autocad และอื่นๆ
5. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้
7. มีความทุ่มเทต่อหน้าที่ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8. มีความสื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ ต่อองค์กร
9. สามารถ พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
ระยอง
ตามโครงสร้างบริษทั
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 033-012415 , แฟกซ์ : 033-012417
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 22 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Store 19 กรกฎาคม 2562
     2. จป.วิชาชีพ 19 กรกฎาคม 2562
     3. Admin Safety 19 กรกฎาคม 2562
     4. Site Manager 19 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม 2562
     6. Engineer Eletrical 19 กรกฎาคม 2562
     7. Marketing Manager 19 กรกฎาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง 19 กรกฎาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 19 กรกฎาคม 2562
     10. IT Engineer 19 กรกฎาคม 2562
     11. Bidding Engineer 19 กรกฎาคม 2562
     12. QA/QC Manager 19 กรกฎาคม 2562
     13. Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ) ด่วน!!!! 19 กรกฎาคม 2562
     14. Site Supervisor 19 กรกฎาคม 2562
     15. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 กรกฎาคม 2562
     16. เลขานุการผู้บริหาร 19 กรกฎาคม 2562
     17. Project Manager 19 กรกฎาคม 2562
     18. QA/QC Engineer 19 กรกฎาคม 2562
     19. Project Engineer 19 กรกฎาคม 2562
     20. Safety Technician ด่วน!!!! 19 กรกฎาคม 2562
     21. Deputy Managing Director of Engineering and Project Management 19 กรกฎาคม 2562
     22. Safety Manager ด่วน!!!! 19 กรกฎาคม 2562