บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : Marketing Manager
17 เมษายน 2562
1 อัตรา
ตามตกลง
บริหารงานการตลาดและงานขายโครงการ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดและงานขายโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Excel , Word , PowerPoint และอื่นๆ
4. สามารถ พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
5. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
7. มีความทุ่มเทต่อหน้าที่ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
8. มีความสื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ ต่อองค์กร
9. สามารถ พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
ระยอง
ตามโครงสร้างบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 033-012415 , แฟกซ์ : 033-012417
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Site Manager 20 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล 20 พฤษภาคม 2562
     3. Engineer Eletrical 20 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Manager 20 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง 20 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 20 พฤษภาคม 2562
     7. IT Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     8. Bidding Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     9. QA/QC Manager 20 พฤษภาคม 2562
     10. Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ) ด่วน!!!! 20 พฤษภาคม 2562
     11. Site Supervisor 20 พฤษภาคม 2562
     12. พนักงานขับรถผู้บริหาร 20 พฤษภาคม 2562
     13. เลขานุการผู้บริหาร 20 พฤษภาคม 2562
     14. Project Manager 20 พฤษภาคม 2562
     15. QA/QC Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     16. Project Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     17. Safety Technician ด่วน!!!! 20 พฤษภาคม 2562
     18. Deputy Managing Director of Engineering and Project Management 20 พฤษภาคม 2562
     19. Safety Manager ด่วน!!!! 20 พฤษภาคม 2562