บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
ตำแหน่ง : Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ)
25 มีนาคม 2562
1 อัตรา
ตามตกลง
- ตำแหน่งงานที่ไกล้เคียงคือ "วิศวกรออกแบบ" หรือ "Design Engineer"
- มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
- เป็นผู้ช่วยในกระบวนการออกแบบระบบเสียงภาพ อะคูสติกส์ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ช่วยในการลงหน้างานเพื่อตรวจวัดค่าทางเสียง ภาพ แสง
- ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และสูตรคำนวณต่างๆในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
- เขียนแบบเบื้องต้นโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ (ไม่ใช่งานหลัก)
- เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ presentation ในการนำเสนองาน
- หากมีงานที่ต้องลงหน้างานเพื่อเข้าประชุม เคลียร์ประเด็นหน้างาน หรือประสานให้งานดำเนินต่อไปได้ ให้ดำเนินการและจัดทำสรุปประเด็นต่างๆ เช่น รายงานสรุปการประชุม พอสังเขปฯ
- ทดลองเล่นอุปกรณ์หรือเครื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจในฟังค์ชั่นของอุปกรณ์เหล่านั้น
- ส่งต่อความเข้าใจในรายละเอียดของระบบต่างๆ (technology transfer) ให้แก่ผู้ออกแบบหลัก
- เริ่มต้น พัฒนา ประสาน และตามงาน ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเป็นอย่างๆไป
- จัดทำรายงานสรุปงานของตัวเองในแต่ละเดือนพอสังเขป
1. มีความรับผิดชอบสูง
2. ให้เกียรติในอาชีพและงานที่ตัวเองทำอยู่
3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง
4. มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน
5. มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน
6. ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า
7. รักการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในทุกๆวัน
8. มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป
9. มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน
บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
10. มีภาวะผู้นำ (แม้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับหัวหน้างานมาก่อน)
11. มีทักษะการรับฟังผู้อื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
12. กล้าแสดงออกทางความเห็นในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ก้าวร้าว
13. กล้าแสดงความเห็นในที่ประชุม จากมุมมองภายในตำแหน่งงานที่ตัวเองทำอยู่
14. มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
15. มีความละเอียดรอบคอบดี
16. ผู้สมัครที่มีวุฒิภาวะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
17. ไม่จำกัดวุฒิ แต่วุฒิการศึกษาด้านสายอาชีพ เทคนิค วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร ระบบ low-voltage ระบบวิศวกรรมก่อสร้าง ระบบอิเลคโทรนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงและภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
18. ไม่จำกัดอายุ
19. ไม่จำกัดเพศ
20. ไม่จำกัดศาสนา
21. สามารถเดินทางมาที่ทำงานได้สะดวกโดยขนส่งสาธารณะหรือพาหนะส่วนตัว

คุณสมบัติทางด้านตัวงานของผู้สมัคร:
- เข้าใจภาพรวมและบริบทของงานในสายโครงการก่อสร้าง
- เข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการก่อสร้าง
- มีความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้างและงานระบบได้ หรือพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝน
- ในกรณีเคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์การเขียนแบบ ตามหลักวิศวกรรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพิมพ์ดีดไทยได้เร็วไม่น้อยกว่า 60 คำ/นาที (ต้องทำแบบทดสอบเมื่อมาสัมภาษณ์)
- สามารถพิมพ์รายงานภาษาไทยได้
- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น หรือสามารถเรียนรู้ได้
- ถ้าสามารถร่างอีเมลล์ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ Windows 10 ได้ดี หรือพร้อมเรียนรู้และพัฒนา
- ใช้ Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Visio, OneNote ได้ดี หรือพร้อมเรียนรู้และพัฒนา
- ผู้สมัครสามารถนำเสนอความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะตัวที่มีได้โดยไม่จำกัดสายงาน

แม้ไม่เป็นคุณสมบัติบังคับ แต่ในกรณีที่ผู้สมัครมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์หรือเทคโนโลยีเช่นดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
- วิทยาศาสตร์เสียงและอคูสติกส์ (sound wave, frequency, amplitude, dBA, dB-SPL, A-weighted, C-weighted, wavelength, speed of sound, delay time, reverberation time (RT60), Speech Transmission Index (STI), Noise-Criteria (NC), Noise-Rating (NR), absorption coefficient, และอื่นๆ)
- ระบบเครื่องเสียงโปรออดิโอ (PA) (wired/wireless microphone, polar pattern, sensitivity, digital mixer, Digital Signal Processor (DSP), Dante Network, low/high impedance amplifier, series/parallel connection, active/passive speakers, speaker wattage, speaker impedance, speaker sensitivity, และอื่นๆ)
- ระบบภาพ (HDMI, DVI-I/D, EDID, HDCP, HDBaseT, Extender (Tx/Rx), WUXGA, WXGA, 8K, 4K, Full-HD, picture resolutions, LCD/Laser projector, ANSI lumens, matrix switcher, scaler, display panel, video-wall, screen gain, projection screen)
- ระบบไฟเวที (stage lighting, spot, wash, par, dimmer, lux, color temperature)
- เสียงดิจิตอล (sampling rate, bit-depth, latency, signal-to-noise ratio, และอื่นๆ)
- ระบบ IT (managed switch, gigabit switch, Cat5e/Cat6 cables, OSI model, network layers, และอื่นๆ)
- แก็ดเจ็ทต่างๆ (Bluetooth, Near-Field-Communication (NFC), และอื่นๆ)
- อุปกรณ์ที่มีภาพและเสียงเป็นองค์ประกอบ (smartphone, tablet, และอื่นๆ)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

สิ่งที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันสัมภาษณ์:
- จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) ภาษาไทยหรืออังกฤษ
- เรซูเม่ หรือ Curriculum Vitae (CV) ภาษาไทยหรืออังกฤษ
- ตัวอย่างรายงานที่เคยเขียนเกี่ยวกับระบบเสียงภาพ หรืออะคูสติก 1-2 ฉบับ (สมัยเป็นนักศึกษาหรือจากที่ทำงานเก่า)
- พอร์ตโฟลิโอ (portfolio) เกี่ยวกับผลงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องที่เคยทำมา
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบขับขี่ (ถ้ามี)
- ทรานสคริ้พป์ (Transcript) ในกรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่

บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด

เลขที่ 19/689 ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 092-639-6959
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ) 26 พฤษภาคม 2562
     2. ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer) 26 พฤษภาคม 2562