บริษัท เวสท์คอน จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
16 มีนาคม 2562
1 อัตรา
15,000-30,000
1.ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2.จัดทำเอกสารการจ่ายชำระเจ้าหนี้ การโอนเงินผู้ค้า ผรม. และค่าใช้จ่ายต่างๆ
3.จัดทำสรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
4.ทำรายการและควบคุมรายการโอนเงินระหว่างบัญชี (บริษัทในเครือ)
5.จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือค้ำประกัน สัญญาต่างๆ
6.ติดตามการวางบิล รับเช็ค จากผู้ว่าจ้างและลูกหนี้อื่นๆ
7.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บันทึกบัญชีรายการรับเงินเข้าระบบ
8.ตรวจเช็ค Statement ทูกบัญชี ของบริษัท และบริษัทในเครือ
1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 22 – 30 ปี
3. สัญชาติไทย
4. ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน สินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความละเอียดรอบคอบ
7. บุคลิกคล่องแคล่วว่องไว สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ซื่อสัตย์สุจริต
8. สามารถปฏิบัติงานได้ในกรุงเทพฯ (เขตประเวศ) และทำงานวันเสาร์ได้
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
- อบรมสัมมนา
- ศึกษาดูงาน@ต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต
- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร
- เบี้ยเลี้ยงและห้องพัก
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-399-0800 , แฟกซ์ : 02-399-0880
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :