บริษัท เวสท์คอน จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
27 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
15,000-30,000
1.ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2.จัดทำเอกสารการจ่ายชำระเจ้าหนี้ การโอนเงินผู้ค้า ผรม. และค่าใช้จ่ายต่างๆ
3.จัดทำสรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
4.ทำรายการและควบคุมรายการโอนเงินระหว่างบัญชี (บริษัทในเครือ)
5.จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือค้ำประกัน สัญญาต่างๆ
6.ติดตามการวางบิล รับเช็ค จากผู้ว่าจ้างและลูกหนี้อื่นๆ
7.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บันทึกบัญชีรายการรับเงินเข้าระบบ
8.ตรวจเช็ค Statement ทูกบัญชี ของบริษัท และบริษัทในเครือ
1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 22 – 30 ปี
3. สัญชาติไทย
4. ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน สินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความละเอียดรอบคอบ
7. บุคลิกคล่องแคล่วว่องไว สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ซื่อสัตย์สุจริต
8. สามารถปฏิบัติงานได้ในกรุงเทพฯ (เขตประเวศ) และทำงานวันเสาร์ได้
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
- อบรมสัมมนา
- ศึกษาดูงาน@ต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต
- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร
- เบี้ยเลี้ยงและห้องพัก
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-399-0800 , แฟกซ์ : 02-399-0880
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวสท์คอน จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรสำนักงาน 18 มิถุนายน 2562
     2. HR MANAGER 18 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) 18 มิถุนายน 2562
     4. วิศวกรเครื่องกล (ด่วน) 18 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 18 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 18 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค 18 มิถุนายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่บริหารเครื่องมือเครื่องจักร 18 มิถุนายน 2562
     9. วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์) ด่วนมาก!!! 18 มิถุนายน 2562
     10. วิศวกร / ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (ด่วน) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 18 มิถุนายน 2562