บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing)
11 มกราคม 2562
- อัตรา
25,000-35,000
- วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดในช่องทางโมเดิร์นเทรด
- นำเสนอสินค้าใหม่ วางแผนค้าใช้จ่าย
- วางแผนและบริหารการจัดทำสื่อทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย
- จัดทำ P&L ควบคุม ประเมินผล ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ทำ Business Review ร่วมกับผ่ายการตลาดเพื่อนำเสนอลูกค้า และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. ชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ด้านการตลาด/เทรดมาร์เกตติ้งในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทางโมเดิร์นเทรด
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(เป็นครั้งคราว)
6. สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี่
7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (Excel)
8. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
สมุทรปราการ
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม 5 ชุดต่อปี
- งานเลี้ยงบริษัทฯ ประจำปี
- แตะเอีย (โบนัส)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กรณีออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้

** สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, ลาดกระบัง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

+ ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม/นัดสัมภาษณ์ : คุณฮิม 081-2955749 email : him_chang@hotmail.com
+ หลักฐานการสมัครงาน :
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด

41 หมู่ 9 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 081-2955749
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยเซลส์) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด) 19 กุมภาพันธ์ 2562
งานที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งนี้
พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ... 99+ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ตำแหน่งงานเปิดดูล่าสุด