บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing)
11 มกราคม 2562
- อัตรา
25,000-35,000
- วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดในช่องทางโมเดิร์นเทรด
- นำเสนอสินค้าใหม่ วางแผนค้าใช้จ่าย
- วางแผนและบริหารการจัดทำสื่อทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย
- จัดทำ P&L ควบคุม ประเมินผล ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ทำ Business Review ร่วมกับผ่ายการตลาดเพื่อนำเสนอลูกค้า และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. ชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ด้านการตลาด/เทรดมาร์เกตติ้งในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทางโมเดิร์นเทรด
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(เป็นครั้งคราว)
6. สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี่
7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (Excel)
8. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
สมุทรปราการ
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม 5 ชุดต่อปี
- งานเลี้ยงบริษัทฯ ประจำปี
- แตะเอีย (โบนัส)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กรณีออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้

** สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, ลาดกระบัง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

+ ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม/นัดสัมภาษณ์ : คุณฮิม 081-2955749 email : him_chang@hotmail.com
+ หลักฐานการสมัครงาน :
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด

41 หมู่ 9 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 081-2955749
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing) 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 เมษายน 2562
     3. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยเซลส์) 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด) 26 เมษายน 2562