บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 มกราคม 2562
- อัตรา
15,000-25,000
- ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย และแผนกต่างๆ
- เตรียมสินค้า ตรวจนับสินค้า ดูแลสต็อกสินค้า บันทึกรับ-จ่าย
- เปิดบิลและตรวจสอบออเดอร์กับในสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี
- ดูแลประสานงานในแผนกคลังสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. ชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (สามารถตัดต่อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีประสบการณ์ส่งเสริมการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(เป็นครั้งคราว)
สมุทรปราการ
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงบริษัทฯ ประจำปี
- แตะเอีย (โบนัส)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กรณีออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้

** สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, ลาดกระบัง
** เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 8.00 น.- 17.00 น.
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

+ ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม/นัดสัมภาษณ์ : คุณฮิม 081-2955749 email : him_chang@hotmail.com
+ หลักฐานการสมัครงาน :
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด

41 หมู่ 9 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 081-2955749
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing) 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 เมษายน 2562
     3. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยเซลส์) 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด) 26 เมษายน 2562