บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายกิจกรรม
13 มีนาคม 2563
5 อัตรา
10,000 - 15,000
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการแสดงใน
หมู่บ้านหรรษาและพื้นที่นอกโรงละคร เพื่อสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับลูกค้า
2. ดูแลบรรยากาศโดยรวมของบริษัทฯ เช่น แสงสว่าง เสียง
เพลง เสียงประกาศ ให้เป็นไปตามconcept ที่บริษัทฯ
กำหนดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
ที่จำเป็นทุกประเภทฝึกซ้อมการแสดงเพื่อให้กิจกรรมและการแสดงนอกโรงละครเป็น
ที่ประทับใจกับลูกค้ามากที่สุด
1. เพศหญิง หรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถจัดทำอุปกรณ์การแสดงเครื่องแต่งกายเองได้
5. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมในสถานศึกษา
ภูเก็ต
1. ที่พัก
2. รถรับ - ส่งพนักงาน
3. อาหารเลี้ยงฟรี 2 มื้อ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. เสื้อยูนิฟอร์ม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
1. สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. ได้ทุกวัน ยกเว้น วันพฤหัสบดี

2. สามารถส่งประวัติการทำงาน(Resume) พร้อมรูปถ่าย
มาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 99 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 076 385 000

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 61 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ 18 กันยายน 2563
     2. พนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาโครงการ 18 กันยายน 2563
     3. พนักงานฝ่ายการแสดงสัตว์ 18 กันยายน 2563
     4. พนักงานฝ่ายกิจกรรม 18 กันยายน 2563
     5. พนักงานฝ่ายซ่อมยานยนต์ 18 กันยายน 2563
     6. พนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ(เกม,บริการถ่ายรูป) 18 กันยายน 2563
     7. พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) 18 กันยายน 2563
     8. พนักงานฝ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น 18 กันยายน 2563
     9. พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 18 กันยายน 2563
     10. พนักงานภูมิทัศน์พัฒนา(จัดสวน) 18 กันยายน 2563
     11. ผู้จัดการ/พนักงานฝ่ายกำกับฉาก, กำกับรถพาเหรด 18 กันยายน 2563
     12. ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ 18 กันยายน 2563
     13. ผู้จัดการฝ่ายบริการความสะอาด 18 กันยายน 2563
     14. ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก 18 กันยายน 2563
     15. ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 18 กันยายน 2563
     16. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 18 กันยายน 2563
     17. ผู้จัดการภัตตาคาร 18 กันยายน 2563
     18. ผู้จัดการซักรีด 18 กันยายน 2563
     19. ผู้จัดการบาร์ 18 กันยายน 2563
     20. Executive Chef/Sous Chef 18 กันยายน 2563
     21. พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) 18 กันยายน 2563
     22. พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง,แสง 18 กันยายน 2563
     23. พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย 18 กันยายน 2563
     24. พนักงานฝ่ายศิลปกรรม/ช่างแกะโฟม 18 กันยายน 2563
     25. พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย 18 กันยายน 2563