บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
22 พฤษภาคม 2562
2 ตำแหน่ง อัตรา
18,000-22,000 บาท หรือ ตามตกลง
ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการขายต่าง ๆ การสนับสนุนการขาย การประสานงานขาย ควบคุม ดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่ายขายการบันทึกข้อมูล ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา และส่งผลรายงานให้กับลูกค้าเพื่อการสื่อสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ความรับผิดชอบด้านการจัดการ การบริหารงานขาย การประสานงานขาย
- รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ
- รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
- ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
- ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและหน้าที่
- ตรวจสอบใบเสนอสินค้าของฝ่ายขายให้ถูกต้อง
1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียด อดทน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
7. มีความสามารถในการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางการค้าและลูกค้า
8. ชอบการศึกษารายละเอียด ข้อมูล สินค้าและบริการอยู่เสมอ
9. ทำงานเป็นทีมได้ และ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
นนทบุรี
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• โบนัส
• ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
• เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
• เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 081-985-0666 , แฟกซ์ : 02-962-2178
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 22 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 22 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 22 พฤษภาคม 2562
     4. แม่บ้าน 22 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 22 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 22 พฤษภาคม 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 22 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 พฤษภาคม 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 22 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 22 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 22 พฤษภาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 22 พฤษภาคม 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 22 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 22 พฤษภาคม 2562