MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น3
24 เมษายน 2562
3 อัตรา
20000-100,000
- สามารถ ทำงานเต็มเวลาได้ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น
- สามารถ เข้าอบรมทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเอง
- ออกตลาดร่วมกับงาน Event ของบริษัทได้
- วางแผนการเงินครบวงจร ให้ลูกค้าได้
1. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ งานขาย หรือ งานสายการเงิน 2ปี ขึ้นไป
3. มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน IC licence (พิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี
เชียงใหม่
- เงินเดือนประจำ
- ประกันชีวิตและประกันกลุ่ม ตามตำแหน่ง
- โบนัสทุกเดือน และทุกไตรมาส
- ค่าคอมมิชชั่นส่วนเพิ่ม รางวัลต่างๆ
- มีระบบการทำงาน และตลาดช่วยรองรับ
- ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ เลื่อนตำแหน่ง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 24 เมษายน 2562
     2. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 24 เมษายน 2562
     3. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น3 24 เมษายน 2562
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 24 เมษายน 2562
     5. Sale Manager 24 เมษายน 2562
     6. เลขานุการ 24 เมษายน 2562
     7. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2562
     8. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 24 เมษายน 2562
     9. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 24 เมษายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 24 เมษายน 2562
     11. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 24 เมษายน 2562