บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive)
22 พฤษภาคม 2562
2 ตำแหน่ง อัตรา
ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
1.ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทางโทรศัพท์สายด่วน Hotline และ Social Network
2.มีความขยัน อดทน ทัศนะคติดี ไม่เกี่ยงงาน
3.สามารถปิดการขาย และสร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด
4.ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้มียอดขายต่อเนื่อง
1. 1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. 2.ใจบริการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องสำอางและอาหารเสริม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. 3.ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. 4.มีความสามารถในด้านการขาย และรักในการบริการ
5. 5.มีทักษะในการพูด มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. 6.มีทักษะการสื่อสารและโน้มน้าว และสามารถปิดการขายได้
7. 7.สามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
8. 8.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
9. สามารถรับแรงกดดันจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี
นนทบุรี
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• โบนัส
• ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
• เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
• เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 081-985-0666 , แฟกซ์ : 02-962-2178
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 22 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 22 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 22 พฤษภาคม 2562
     4. แม่บ้าน 22 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 22 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 22 พฤษภาคม 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 22 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 พฤษภาคม 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 22 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 22 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 22 พฤษภาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 22 พฤษภาคม 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 22 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 22 พฤษภาคม 2562