บริษัท เวสท์คอน จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
14 มิถุนายน 2562
1 อัตรา
พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน
1. ดูแลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำปรึกษากับหัวหน้างาน และ/หรือ หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
4. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน, รำคาญ อันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
6. ผลักดันกิจกรรมหลัก Safety และหน้าที่ตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
7. กำกับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ, คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
8. อบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงาน
9. ตรวจสอบสภาพการทำงาน, เครื่องจักร, เครื่องมืออุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน
10. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. สัญชาติไทย
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / จบสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความสนใจในสายงาน จป.
5. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานสายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- อบรมสัมมนา
- ศึกษาดูงาน@ต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต
- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร
- เบี้ยเลี้ยงและห้องพัก
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-399-0800 , แฟกซ์ : 02-399-0880
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวสท์คอน จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรสำนักงาน 18 มิถุนายน 2562
     2. HR MANAGER 18 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) 18 มิถุนายน 2562
     4. วิศวกรเครื่องกล (ด่วน) 18 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 18 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 18 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค 18 มิถุนายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่บริหารเครื่องมือเครื่องจักร 18 มิถุนายน 2562
     9. วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์) ด่วนมาก!!! 18 มิถุนายน 2562
     10. วิศวกร / ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (ด่วน) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 18 มิถุนายน 2562