บริษัท เวสท์คอน จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
16 มีนาคม 2562
1 อัตรา
พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน
1. ดูแลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำปรึกษากับหัวหน้างาน และ/หรือ หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
4. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน, รำคาญ อันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
6. ผลักดันกิจกรรมหลัก Safety และหน้าที่ตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
7. กำกับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ, คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
8. อบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงาน
9. ตรวจสอบสภาพการทำงาน, เครื่องจักร, เครื่องมืออุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน
10. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. สัญชาติไทย
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / จบสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความสนใจในสายงาน จป.
5. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานสายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- อบรมสัมมนา
- ศึกษาดูงาน@ต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต
- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร
- เบี้ยเลี้ยงและห้องพัก
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-399-0800 , แฟกซ์ : 02-399-0880
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :